Bu Blogda Ara

16 Eylül 2019 Pazartesi

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır ?

Tapu Masrafları Ne kadar Tutar. ?

Bir taşınmazın sahibini gösteren belgeye tapu adı verilir. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen bu belge taşınmazın el değiştirmesi, satılması gibi durumlarda yeniden düzenlenir.Tapular;hisseli tapu, müstakil tapu ve kart irtifaklı tapu olmak üzere 3 şekilde sınıflandırılabilir. Alım satım ve devir gibi işlemlerin tamamlanması için ödenen hizmet bedelinetapu masrafıdenir. Tapu masrafının en büyük kısmını tapu harcı oluşturmaktadır.

Tapu Harcı Nedir ?

Tapuharcı,tüm taşınmazlarınalım satım işlemleri içindevleteödenen bedeldir.Bu harç tarla, arsa, arazi gibigayrimenkullariçin de geçerlidir.Tapu harcı hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenir.Bu ödeme, tapu işlemin gerçekleştirileceğivergi dairelerineyapılmaktadır. Bunun dışında tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalardan da ödeme yapılabilir.

Tapu Harcı NasılHesaplanır ?

Tapu Harcıoranı her sene değişebilmektedir ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile açıklanır. 2019 yılı için alıcı ve satıcıdan da eşit binde 20’şer olacak şekilde binde 40(%4)harç tahsil edileceği açıklandı.

Örneğin değeri 300.000 lira olan taşınmaz için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 6.000 olacak şekilde toplam12.000 lira harç ödemesi yapılacaktır.
Harç konusunda yaşanan başlıca sıkıntı daha az vergi vermek için tapu harç bedelinin daha az gösterilmesidir. Taşınmaz alım satım işlemlerinde tahsil edilen tapu harcı bedelinin taşınmazın asıl değerinden daha az gösterilmesi durumunda cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu cezanın miktarı gayrimenkulün gerçek satış bedeliyle tapuda gösterilen bedeli arasındaki farka göre hesaplanır.Aradaki farkın 3 katı oranında ceza uygulanması yaygındır.
Tapu harcı dışında, döner sermaye bedeli de tapu masraflarının bir kısmını oluşturmaktadır. Döner sermaye bedelini alıcı ödemektedir ve bu bedel dönemdönem farklılık gösterebilmektedir. Daha önce 90 lira 50 kuruş olan döner sermaye ücreti 2019 yılı için 103 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.
Satış işleminin emlakçı aracılığıyla gerçekleştiği durumlarda yönetmeliğe göre belirlenen emlakçı komisyonu dahem alıcı hem de satıcı tarafından ödenmelidir.

Kısacası tapu masrafını belirleyen başlıca etmenler tapu harcı ve döner sermaye bedelidir. Bu ücretler belirli dönemlerde farklılık gösterebilirler.

27 Ağustos 2018 Pazartesi

İzmir Yoluna Cephe Ataevlerde Kiralık 5000 m2 Ticari Bina

Resim yazısı ekle

http://www.dijitalemlak.com/tr/bursa-nilufer/kiralik/izmir-yoluna-cephe-ataevlerde-kiralik-5000-m2-ticari-bina-133842.html